WOODSTOCK
F. MASCASADEVALL PER A PERSONES AFECTADES DE TRANSTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA

L’esperit hippie va envaïr els cors dels alumnes de Mascasadevall, que es van posar a la pell de Richard Nixon i The Mammas and The Pappas per representar una història que seucceïa al Woodstock de 1969. Els alumnes de la fundació per a persones amb autisme ens demostren que la música té un pes molt gran dins les seves vides.


INTERPRETACIÓ: Carles Bosch, Ignasi Calvís, Juan Domingo, Francesc Frigolé, Antonio González, Beatriu Pi, Carme Roca, Juan Ruiz.

DIRECCIÓ: Clàudia Cedó
COORDINACIÓ TÈCNICA: Punt de Fuga
IL•LUMINACIÓ i SO: Lluís Robirola
ESCENOGRAFIA: Joan Robirola i Pau Costa
IL•LUSTRACIÓ ESCENOGRAFIA: Andrea Zayas
DISSENY GRÀFIC: Enserio


Estrenada el 26 de maig de 2013