OBJECTIUS

L’objectiu del projecte és treballar aspectes pedagògics, psicològics i socials dels alumnes, però també realitzar espectacles que funcionin a nivell escènic, que tinguin una qualitat dramàtica i dignifiquin a les persones que els protagonitzen.

Els objectius concrets de cadascun dels cursos es marquen conjuntament amb l’equip de les fundacions i centres amb els que treballem. La idea és que el teatre esdevingui una eina més per a potenciar aspectes individuals i grupals dels alumnes que ja es treballen des del centre.

Escenaris Especials també té com a objectiu realitzar bons muntatges teatrals. Els espectacles de final de curs no són tallers benèvols o infantils, sinó obres de teatre que funcionen a nivell escènic, amb una alta qualitat interpretativa, una estructura rítmica, una posada en escena curosa, un treball tècnic potent i un disseny professional que ajuda a la seva difusió. El públic entra al teatre amb la intenció de recolzar els alumnes d’Escenaris Especials de forma incondicional i acaba admirant la seva presència escènica i la seva capacitat de transmetre emocions.