ALUMNES

Els alumnes d’Escenaris Especials són els protagonistes del projecte. Actualment tenim 120 alumnes, 10 grups diferents. Alguns són veterans, altres s'estreneran aquest curs. Tots participen en un procés de creació teatral que té com a resultat la presentació d'espectacles davant del públic. L'emoció que transmeten actuant, la seva creativitat i capacitat escènica ens recorda la necessitat de lluitar perquè a l'escenari s'hi vegi reflectida la diversitat real que hi ha a la nostra societat.