CENTRES


Els centres amb els que treballem són els nostres principals aliats a l’hora d’enfocar els cursos i construir les obres de teatre. Cada grup d’Escenaris Especials assisteix a classe amb un educador del seu centre, com a acompanyant. Gràcies al seu suport, les sessions funcionen millor i podem focalitzar l’atenció en la interpretació d’escenes teatrals amb més facilitat.

Actualment treballem amb 9 centres de la província de Girona:

Fundació Estany
www.fundacioestany.cat

Centre Canaan
www.centrecanaan.org

Fundació Ramon Noguera
www.grupfrn.cat

Fundació Autisme Mascasadevall
www.mascasadevall.net

Centre d’Educació Especial Palau
www.xetc.cat/ceepalau

Fundació Astres
www.bloc.fundacioastres.org/fundacio-astres/

Can Font
www.bloc.fundacioastres.org/category/can-font/

Centre Salut Mental - Alt Empordà
www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/502

Centre Salut Mental - Girona
www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/502

Gràcies a tots per la vostra confiança!