CLÀUDIA CEDÓ


Llicenciada en Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2005 i graduada en Art Dramàtic al Centre de Formació Teatral el Galliner de Girona al 2009, rep formació en Teatre Social i de l’Oprimit durant el 2010.

Psicòloga en centre de deshabituació de tòxics, educadora en centres per a persones amb trastorns psicòtics i del desenvolupament, psicòloga insertora laboral de persones privades de llibertat en Centres Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya i professora de l’Aula de teatre de Banyoles durant deu anys. Ha participat com a actriu, directora i dramaturga en una quinzena d’espectacles teatrals.

Clàudia Cedó crea el projecte Escenaris Especials al 2006, que uneix el Teatre i la Psicologia. Des de llavors, imparteix classes de teatre terapèutic a col•lectius en risc d’exclusió social i és docent en cursos dirigits a professionals de l’àmbit de la psicologia, l’educació i la salut sobre “El teatre com a eina d’intervenció psicològica”.